Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest verwijderen premie 2024

Laatste update: 06 May 2024 – Asbesthoudende materialen laat je best zo snel mogelijk verwijderen. Als je wil besparen op het prijskaartje van zo’n asbestverwijdering kan je een beroep doen op enkele premies. Hoe vraag je zo’n asbestpremie aan? En hoeveel bedraagt die? In dit artikel vind je de voorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures van de verschillende premies om asbest te verwijderen.

 

Overzicht premies asbest verwijderen

 1. Mijn VerbouwPremie
 2. Fluvius premie asbestverwijdering + zonnepanelen
 3. Mijn VerbouwLening
 4. Andere subsidies

Op zoek naar een erkende asbestverwijderaar? We brengen je vrijblijvend in contact met meerdere gecertificeerde vakspecialisten in je buurt voor advies en prijzen op maat. Start je aanvraag hier!

 

1. Mijn VerbouwPremie

De Mijn VerbouwPremie brengt alle voormalige energiepremies van Fluvius en de Overkoepelende Renovatiepremie samen. Let op: enkel voor het verwijderen van asbest kom je niet in aanmerking voor deze premie. Je moet de asbestwerken combineren met het plaatsen van isolatie.

 

A. Wat zijn de voorwaarden?

Als je graag de Mijn VerbouwPremie wil ontvangen voor het verwijderen van asbest, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. We zetten ze even op een rijtje:

 • Welke werken: je kan een bijkomende premie voor asbestverwijdering krijgen voor dakwerken, buitenmuurrenovaties en vloerrenovaties, steeds in combinatie met isolatiewerken. Laat je asbest verwijderen van andere oppervlakken? Dan kom je niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Welke gebouwen: je woning moet in het Vlaamse Gewest gesitueerd zijn en minimaal 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag. De premie is enkel geldig voor de renovatie of realisatie van een nieuwe woning door herbestemming. Gebouwen die je volledig sloopt en herbouwt, komen niet in aanmerking.
 • Minimale bedrag: het totale factuurbedrag moet minimaal 1.000 euro (excl. btw) zijn. Het maximale bedrag is afhankelijk van de soort werken die je laat uitvoeren.
 • Datum facturen: facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn op het moment dat je de premie aanvraagt. Daarnaast mogen ook de facturen van de isolatiewerken en de asbestverwijdering slechts 12 maanden uit elkaar liggen.
 • Zonnepanelen: vraag je de premie aan voor dakwerken? Dan moet je zonnepanelen of een zonneboiler hebben. Is dat niet zo? Dan moet je in ieder geval nagaan of je dak daarvoor geschikt is.
 • Uitvoerder werken: zowel de isolatie- en renovatiewerken als de asbestverwijdering moet je laten uitvoeren door een professional. Laat je je dakwerker ook asbest verwijderen? Dan moet die beschikken over een opleidingsattest. Als je zelf aan de slag wil gaan, kom je niet in aanmerking voor de premie.

BELANGRIJK: de Vlaamse Regering kondigde met de septemberverklaring aan om de tijdelijk hogere Mijn VerbouwPremie in de middelste (35%) en laagste (50%) inkomenscategorie te verlengen voor aanvragen tot eind 2024.

 

B. Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor asbest verwijderen is € 8 per m². Deze premie staat niet op zichzelf, maar komt bovenop het premiebedrag als je asbestverwijdering combineert met andere renovatiewerken. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van de bedragen:

RenovatiewerkenPremiebedrag (hoogste inkomenscategorie)Bijkomend bedrag asbestverwijdering
Dakwerken en isolatieMax. € 8 per m² dakisolatie (40% van factuurbedrag)+ € 8 per m² (max. 50% van factuurbedrag)
Buitenmuur renoveren en isolerenMax. € 30 per m² buitenmuurisolatie (40% van factuurbedrag)+ € 8 per m² (max. 50% van factuurbedrag)
Vloerrenovatie en isolatieMax. € 6 per m² vloerisolatie (40% van factuurbedrag)+ € 8 per m² (max. 50% van factuurbedrag)

BELANGRIJK: recent besloot de Vlaamse Regering om de extra premie voor asbestverwijdering in combinatie met muur- of dakisolatie te verlengen. Concreet betekent dit dat ook facturen opgemaakt in 2024/2025 onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor dit verhoogde subsidiebedrag.

 

C. Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Je kan de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Wil je voor verschillende werken een premie aanvragen voor hetzelfde gebouw? Dan kan je de aanvraag afzonderlijk of samen doen. Documenten die je onder andere nodig hebt, zijn de facturen, het attest van de aannemer voor de plaatsing van isolatie, het attest voor de verwijdering van asbest, …

TIP: een professional weet perfect hoe je deze premie moet aanvragen en welke documenten je nodig hebt. Ontvang gratis en vrijblijvend offertes van verschillende experts in jouw buurt via onze offerteservice.

 

premie asbest verwijderen

 


2. Fluvius premie asbestverwijdering + zonnepanelen

Deze premie kan je eenmalig aanvragen als je asbest wil laten verwijderen in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Let wel op: alleen niet-verwarmde en niet-residentiële gebouwen komen in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan een loods of een stal.

 

A. Wat zijn de voorwaarden?

Als je graag gebruik wil maken van deze Fluvius premie, moet je uiteraard aan enkele voorwaarden voldoen. We sommen ze even voor je op:

 • Welke gebouwen: je kan de Fluvius premie enkel gebruiken voor niet-verwarmde, niet-residentiële gebouwen. Wil je bv. asbest laten verwijderen en zonnepanelen laten plaatsen op een loods? Dan is het sterk aanbevolen om deze subsidie aan te vragen.
 • Type werken: je kan enkel gebruik maken van de premie als je asbest laat verwijderen in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Die moeten minstens 10% van het dak bedekken en gesitueerd zijn op het gesaneerde gebouw of op een ander gebouw op hetzelfde perceel.
 • Datum offertes: de offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer moet ondertekend zijn en al minstens 10% betaald zijn vanaf januari 2022.

 

B. Hoeveel bedraagt de premie?

Tot eind 2027 kan je nog genieten van de Fluvius premie voor asbestverwijdering in combinatie met een zonnedak. De premie bedraagt € 12 per m² aan asbestverwijdering. Het premiebedrag is begrensd tot 50% op de totale investeringskost voor asbestverwijdering en afvoer (excl. btw).

 

C. Hoe vraag ik de Fluvius premie aan?

Je moet deze Fluvius-premie online aanvragen. Eerst moet je de premie activeren en na de uitgevoerde werken kan je de aanvraag vervolledigen:

 • Activeren: tot en met 31 december 2025 kan je de premie activeren via het premieloket van Fluvius. Bij het aanvraagformulier voeg je een bewijs van de ondertekende offerte of bestelbon toe en minstens een voorschotfactuur van 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd vanaf 2022.
 • Vervolledigen: nadat de asbestverwijdering en -afvoer voltooid zijn en de zonnepanelen geplaatst zijn, kan je de premie-aanvraag vervolledigen. Dat kan ten laatste op 31 maart 2027.

TIP: om er zeker van te zijn dat je de juiste documenten hebt en de aanvraag correct indient, kan je de hulp van een professional inschakelen. Je kan gratis en vrijblijvend meerdere offertes aanvragen bij verschillende experts in jouw buurt via onze offerteservice.

 

asbest verwijderen gevaar

 


3. Mijn VerbouwLening

Sinds eind 2022 kan je via de Mijn VerbouwLening geld lenen aan een lage rente. Dat bedrag kan je gebruiken voor de verschillende categorieën van werken van de Mijn VerbouwPremie. Dus ook voor het verwijderen van asbest in combinatie met buitenmuur-, vloer- of dakrenovatie en isolatie.

 

A. Wat zijn de voorwaarden?

Om een beroep te doen op de Mijn VerbouwLening, moet je eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Je vindt ze hieronder op een rijtje:

 • Welke gebouwen: de woning of het appartement waarvoor je wil lenen, moet in het Vlaamse Gewest gesitueerd zijn en minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.
 • Type werken: de categorieën van werken voor de Mijn VerbouwLening komen overeen met die van de Mijn VerbouwPremie. Wil je deze lening gebruiken voor asbestverwijdering? Dan zal je dus ook moeten voldoen aan de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie voor dak-, buitenmuur- of vloerrenovatie.
 • Doelgroep: deze lening is voor particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie, maar ook voor particuliere verhuurders, particulieren die een woning erfden of geschonken kregen, niet commerciële instellingen of vzw’s en verenigingen van mede-eigenaars.
 • Domicilie: wil je de Mijn VerbouwLening aanvragen? Dan moet je gedomicilieerd zijn in de woning waarvoor je de aanvraag doet, of je domicilie er binnen de 36 maanden naar verplaatsen.
 • EPC-label: sinds 1 januari 2023 geldt dat wie een woning of appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F) niet in aanmerking komt voor de Mijn VerbouwLening. Je kan dan wel gebruik maken van de rentesubsidie.

 

B. Hoeveel bedraagt de premie?

Het Energiehuis zal steeds op basis van jouw individuele situatie nagaan wat een haalbaar bedrag is. De lening bedraagt minimaal 1.250 euro en maximaal 60.000 euro. Je krijgt een maximale afbetalingstermijn van 25 jaar. Zolang de wettelijke rente onder de 3% blijft, is deze lening renteloos. Sinds 24 februari 2024 geldt er een rentevoet van 2,75% voor alle aanvragen.

 

C. Hoe vraag ik de Mijn VerbouwLening aan?

Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen tot en met eind 2026. Dat gebeurt via het Energiehuis voor je gemeente of online. Enkele belangrijke documenten bij de aanvraag zijn: offertes van asbest experts, laatste beschikbare aanslagbiljet, bewijs van woonst, attest van gezinssamenstelling, bewijs dat de woning minstens 15 jaar oud is, … De meeste documenten kan je opvragen bij je gemeente.

TIP: als je niet zeker weet hoe je deze Mijn VerbouwLening aanvraagt, is het aangeraden om dit samen met een professional te doen. Die kent de voorwaarden en weet welke documenten je nodig hebt. Ontvang gratis en vrijblijvend offertes van vaklui in jouw buurt. Start je aanvraag hier!

 

asbest verwijderen asbestlint

 


4. Andere subsidies

Naast de premies die we al opsomden, bestaan er nog lokale initiatieven of steun van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De werken die aan bod komen zijn:

 • Het ophalen aan huis van asbesthoudend afval in de daarvoor voorziene zakken of containers.
 • Het vervangen van daken en gevels met asbest en het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest.

 

Vertrouw op een expert voor de asbestverwijdering van jouw woning!

Wil je graag de asbesthoudende materialen in je woning laten verwijderen? Dan neem je best een specialist onder de arm. Die kan al jouw vragen beantwoorden en je bovendien ook wegwijs maken in alle mogelijke premies. Een expert kent de voorwaarden van de beschikbare premies en weet perfect welke documenten je nodig hebt voor de aanvraag.

Op zoek naar een asbestdeskundige? Dan kan je gratis en vrijblijvend offertes aanvragen bij verschillende specialisten via het offerteformulier hieronder:

 

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een nauwkeurige en veilige uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in je buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven