Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest verwijderen: wetgeving

Tegen 2034 wil de Vlaamse overheid alle risicovolle toepassingen van asbest verwijderd hebben uit alle woningen en gebouwen. Die ambitie is vastgelegd in het Vlaamse ‘Actieplan Asbestafbouw’. Maar hoe vertaalt die streefdatum zich naar de asbest regelgeving? Aan welke wettelijke verplichtingen rond asbest moet je voldoen in Vlaanderen? Hier vind je een overzicht van de wetgeving rond asbest verwijderen!

Ga snel naar:
Wetgeving asbestinventarisatie
Wetgeving asbest attest
Wetgeving asbestverwijdering
Enkele veelgestelde vragen
Ontvang vrijblijvend offertes

 

 

Asbest verwijderen: de wetgeving in een notendop!

In de Vlaamse woningen en gebouwen ouder dan 2001 zou maar liefst 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn. Vlaanderen is dus nog lang niet ‘asbestveilig’. Daarom is de regelgeving rond asbest ook steeds strenger. Die asbest wetgeving omvat 3 luiken:

 1. Asbestinventarisatie wetgeving: wil je een woning van voor 2001 verkopen? Dan moet je een asbestinventaris laten opmaken door een erkende asbestdeskundige. Dat is een lijst met alle asbesthoudende materialen in je woning.
 2. Asbest attest wetgeving: die asbestinventarisatie vormt de basis voor het asbest attest van je woning of gebouw. Sinds 23 november 2022 ben je wettelijk verplicht om zo’n attest te hebben als een woning van voor 2001 van eigenaar verandert door verkoop, schenking, huisgenoot…. Vanaf 2032 zal elke gebouweigenaar trouwens verplicht zijn om zo’n geldig asbest attest te bezitten.
 3. Asbest verwijderen wetgeving: wil je asbest verwijderen uit je woning? Ook dan ben je gebonden aan enkele wettelijke bepalingen. In sommige gevallen mag je zelf het asbest verwijderen, maar meestal ben je verplicht om samen te werken met een erkende asbestverwijderaar.

Zeker zijn dat je de asbest wetgeving respecteert? Een erkende asbestverwijderaar geeft je graag advies op maat en verwijdert het asbest in je woning veilig en correct. Kom vrijblijvend in contact met meerdere asbestdeskundigen in je buurt via onze offerteservice. Ontvang gratis advies op maat!

asbest verwijderen wetgeving

 

Wetgeving asbestinventarisatie

De Vlaamse overheid wil al het aanwezige asbest in Vlaamse woningen en gebouwen in kaart brengen. Daarom geldt er sinds 23 november 2022 een inventarisatieplicht voor asbest als je je woning verkoopt. Dankzij zo’n lijst met de asbesthoudende materialen weet een koper hoeveel asbest er aanwezig is en kan hij het nodige doen. Een erkende asbestdeskundige kan zo’n asbestinventarisatie op 2 manieren uitvoeren:

 • Destructieve asbestinventaris: dit type inventaris laat je opstellen als je renovatiewerken in je woning gepland hebt. Een expert brengt dan de asbesthoudende materialen in kaart die tijdens de werkzaamheden zouden bloot komen te liggen, met alle risico’s van dien. Met deze inventaris kan een vakman deze materialen nog vóór de werken verwijderen.
 • Niet-destructieve asbestinventaris: hier gaat het om een inventaris van de asbesthoudende materialen in een woning die direct zichtbaar zijn. Daarom is het ook niet nodig dat de asbestdeskundige deze materialen beschadigt tijdens de inspectie.

Richtprijs asbestinventarisatie: € 350 à 500 (excl. btw). Vraag vrijblijvend je offertes aan!

 

Wetgeving asbest attest

Op basis van de asbestinventarisatie stelt de asbestdeskundige een asbest attest op. Op zo’n uniek, officieel document staat een overzicht van alle materialen die asbest bevatten, aangevuld met adviezen om de woning of het gebouw asbestveilig te maken.

BELANGRIJK: sinds 23 november 2022 heb je bij de verkoop van een gebouw van voor 2001 zo’n asbest attest nodig. Vanaf 2032 is de asbest wetgeving zelfs nog strenger: dan moet iedere gebouweigenaar zo’n geldig asbest attest hebben, of die het gebouw nu wil verkopen of niet.

Richtprijs asbest attest: € 35 (excl. btw). Vraag vrijblijvend je offertes aan!

 

asbest regelgeving

 

Wetgeving asbestverwijdering

Wil je asbest verwijderen uit je woning? Wie die taak precies mag uitvoeren, is ook wettelijk bepaald. In sommige gevallen mag je dat zelf doen, maar vaak vereist de asbest regelgeving dat je een erkende asbest expert inschakelt. We zetten beide situaties kort op een rij:

 

1. Wetgeving zelf asbest verwijderen

Er is in Vlaanderen geen algemene verplichting om alle soorten asbest zo snel mogelijk te laten verwijderen. Zo’n asbestverwijdering is enkel vereist als het asbest in slechte staat is of bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Het is ook het type asbest en de toestand ervan die bepalen of je als particulier zelf de asbest mag verwijderen. Je mag enkel zelf aan de slag als het gaat om…

 • Hechtgebonden asbest buitenshuis: hechtgebonden asbest is gebonden met cement of bitumen. Daardoor zit het stevig vast in het materiaal en kunnen de asbestvezels moeilijk loskomen. Bevindt dit type asbest zich buitenshuis? Dan mag je het zelf verwijderen, of het nu beschadigd is of niet. Let op: je neemt best uitgebreide maatregelen om deze klus veilig te doen (beschermende kledij, verpakking, …).
 • Niet-beschadigd hechtgebonden asbest binnenshuis: bevindt het hechtgebonden asbest zich binnenshuis? Dan mag je het ook zelf verwijderen, maar enkel op voorwaarde dat het volledig intact blijft tijdens de werkzaamheden.

 

2. Wetgeving asbest laten verwijderen

In de meeste gevallen ben je in Vlaanderen verplicht om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen. Dat is belangrijk om zowel je eigen gezondheid als die van je omgeving te beschermen. Je moet een beroep doen op zo’n asbestexpert als het gaat om…

 • Semi-hechtgebonden en losgebonden asbest: bij deze 2 soorten asbest komt het bindmiddel los of is er te weinig bindmiddel. Daardoor is het risico groot dat er asbestvezels vrijkomen. In dat geval is het daarom strikt verboden om zelf aan de slag te gaan.
 • Moeilijk te verwijderen hechtgebonden asbest: gaat het om hechtgebonden asbest, maar is de kans op beschadiging tijdens de verwijdering groot? Ook dan ben je verplicht om een expert in te schakelen.

Richtprijs asbest verwijderen: € 10 à 30 per m² (excl. btw)

 

TIP: ontvang gratis advies op maat van een asbestdeskundige!

De verschillende types asbest zijn niet zo makkelijk van elkaar te onderscheiden. Wil je zeker zijn dat je de wetgeving rond het verwijderen van asbest volgt? Vraag dan eerst advies aan een erkende asbestdeskundige. Die maakt een inventarisatie op en vertelt je ook of je zelf aan de slag mag of niet.

Erkende asbestdeskundigen contacteren? Via onze offertepagina kom je vrijblijvend in contact met meerdere experts in je buurt. Start je aanvraag hier!

 

FAQ asbest verwijderen: wetgeving

Nog vragen over de wetgeving rond asbest verwijderen? Een erkende asbestdeskundige is goed op de hoogte over de regelgeving en helpt je graag verder. Ook hieronder vind je alvast het antwoord op enkele veelgestelde vragen: • Tegen wanneer wil Vlaanderen de asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen?
  Volgens het Actieplan Asbestafbouw moeten alle asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn tegen 2040. Belangrijk: die streefdatum geldt op dit moment voor overheidsgebouwen en -infrastructuur en dus niet voor particuliere woningen. De Vlaamse overheid zal wel extra maatregelen nemen als de afbouw van asbest niet snel genoeg vordert.


 • Op welke premies heb ik recht als ik een asbestdeskundige inschakel?
  Er bestaat geen aparte premie om asbest te laten verwijderen, maar je krijgt wel een extra bedrag als je die werken combineert met het plaatsen van isolatie. In dat geval gaat het om € 8 per m² bovenop de Mijn VerbouwPremie voor de isolatiewerken. Daarnaast kom je onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening, lokale asbestafbouwprojecten, …


 • Hoeveel asbesthoudend materiaal mag ik als particulier zelf afvoeren?
  Als particulier mag je jaarlijks doorgaans slechts 200 kg asbesthoudend materiaal per gezin afvoeren. Die hoeveelheid kan verschillen per recyclagepark. Er zijn bovendien ook strenge regels over de verpakking van het asbest. Daarom informeer je best op voorhand bij je recyclagepark of bij de lokale afvalintercommunale.


 • Zijn er bepaalde verboden handelingen met asbesthoudende materialen?
  Is er asbest aanwezig in je dak, in je gevel, …? Dan mag je bepaalde zaken niet langer uitvoeren. Denk maar aan het plaatsen van zonnepanelen of een andere constructie op of over een asbestcementen dak. Het is ook verboden om een asbestdak of -gevel te reinigen of te ontmossen, ongeacht de gebruikte techniek.


 • Hoe herken je een erkende asbestverwijderaar?
  Een gecertificeerde asbestdeskundige moet beschikken over een erkenning van de Vlaamse overheid. Daarvoor moeten ze een bepaalde opleiding volgen. De Vlaamse overheid stelt ook een lijst ter beschikking met alle erkende asbestverwijderaars in Vlaanderen. Zij mogen asbest verwijderen met verschillende methoden (couveusezak, hermetisch afgesloten zone, …).


 • Wat als de afbouw van asbest in Vlaanderen te traag gaat?
  Tegen 2040 moet Vlaanderen volledig asbestveilig zijn. Dat is tenminste de ambitie van de Vlaamse overheid. Maar wat als blijkt dat die streefdatum halen een moeilijke opdracht wordt? In dat geval zal de overheid de huidige wetgeving rond asbest verwijderen verstrengen en nog extra maatregelen opleggen.

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een nauwkeurige en veilige uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in je buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven