Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest verwijdering

Als er in je woning of gebouw asbest aanwezig is, kan je dit naargelang de soort best laten verwijderen. Daarvoor bestaan verschillende methodes. Maar hoe verloopt asbest verwijdering nu precies? Wat kost het? Kan je het zelf doen of schakel je best een erkende asbestverwijderaar in? En wat als je nog niet zeker bent of je te maken hebt met asbest in huis? Je leest het in dit artikel.

Ga snel naar:
Hoe verloopt asbest verwijdering?
Asbest verwijdering prijs
Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen?
Hoe asbest in huis herkennen?
Vergelijk vrijblijvend offertes 

 

 

Wanneer asbest verwijderen?

Heb je asbest in je woning? Dan is het belangrijk om eerst na te gaan om welke soort asbest het gaat. Afhankelijk daarvan weet je of je de asbest moet verwijderen of deze kan laten zitten. Er bestaan 3 soorten asbest:

 • Hechtgebonden asbest: deze soort asbest vind je vaak terug in golfplaten, gevelpanelen, afvoerleidingen… en moet je in de meeste gevallen niet verplicht verwijderen. Dat komt omdat de asbestvezels vastgebonden zijn met cement of bitumen en dus niet kunnen vrijkomen.
 • Semi-hechtgebonden asbest: dit is oorspronkelijk hechtgebonden asbest waarbij het bindmiddel verweerd, beschadigd of verouderd is. Daardoor kunnen de vezels makkelijker vrijkomen. Semi-hechtgebonden asbest moet je dan ook verplicht verwijderen.
 • Niet-hechtgebonden of losgebonden asbest: deze soort asbest moet je altijd verplicht laten verwijderen. De asbestvezels hebben hier namelijk weinig of geen bindmiddel en kunnen erg gemakkelijk loskomen. Losgebonden asbest zit vaak in isolatie rond leidingen, spuitasbest…

Laat asbest verwijderen door een expert! Op die manier ben je zeker dat de asbest verwijdering veilig verloopt en dat alle asbest weg is. Via onze offerteservice brengen we je gratis in contact met asbestverwijderaars in de buurt. Start je aanvraag hier.

asbest verwijdering

 

Hoe verloopt asbest verwijdering?

Hoe gaat een vakman nu te werk om de asbest te verwijderen? We overlopen hieronder de belangrijkste stappen die een asbestverwijderaar doorloopt:

 

1. Asbestinventarisatie opmaken

Een asbestverwijderaar maakt altijd eerst een asbestinventarisatie op. Dat is een document met een overzicht van alle asbesthoudende materialen in een gebouw. Er bestaan 2 soorten asbestinventarisaties:

 • Destructieve asbestinventarisatie: een professional maakt dit type inventaris op wanneer er renovatiewerken plaatsvinden en asbest kan komen bloot te liggen.
 • Niet-destructieve asbestinventarisatie: dit type inventaris is een oplijsting van alle asbesthoudende materialen die schadelijk kunnen zijn bij het dagelijkse gebruik van het gebouw.

BELANGRIJK: voor een expert aan de asbest verwijdering begint, doet deze eerst een grondige inspectie van je woning of gebouw, stelt op basis daarvan de asbestinventarisatie op en bezorgt je een asbest attest.

 

2. Asbest verwijderen

Na de asbestinventarisatie verwijdert de expert de asbest. De meest geschikte methode om dat te doen, hangt af van de soort asbest en waar deze zich bevindt. We onderscheiden 3 verschillende methodes:

 • Eenvoudige handelingen: deze methode wordt toegepast voor alle vormen van asbest waarbij er slechts een klein risico is dat de asbestvezels vrijkomen, bv. hechtgebonden asbestplaten verwijderen. Daarbij meet de vakman het asbestgehalte in de lucht en mag dit gehalte nooit hoger zijn dan 0,01 vezel per cm³.  Enkel vakmannen met het opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen’ mogen deze methode gebruiken.
 • Couveusezakmethode: deze methode is geschikt voor asbesthoudende isolatie rond leidingen. Hierbij brengt een expert de couveusezakken voorzichtig rond de leidingen aan en maakt deze met tape vast. In de zak zitten 2 handschoenen zodat de expert de asbest kan verwijderen zonder ermee in aanraking te komen. Enkel een erkende asbestverwijderaar mag asbest via de couveusezakmethode verwijderen.
 • Hermetische zone: alle vormen van losgebonden asbest en alle risicovolle toepassingen van asbest verwijdert een expert in een hermetisch afgesloten zone. Daarbij neemt hij strikte veiligheidsmaatregelen. Zo meet de expert dagelijks het asbestgehalte in de lucht en draagt deze speciale beschermingskledij en ademhalingstoestellen. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze methode toepassen.

 

3. Asbest afvoeren

Tot slot is het nog belangrijk om het asbesthoudende materiaal op een veilige manier af te voeren naar een geschikt recyclagepark. Ook daarvoor neemt een vakman de nodige voorzorgsmaatregelen zodat deze het materiaal volgens de geldende richtlijnen kan verpakken en vervoeren. Ook voor het afvoeren van asbest geldt dat je enkel hechtgebonden asbest zelf mag vervoeren. Voor de afvoer van semi-hechtgebonden en losgebonden asbest moet je verplicht een erkende asbestverwijderaar inschakelen.

 

Asbest verwijderen prijs

Hoeveel het kost om asbest te verwijderen? Dat hangt af van een aantal factoren. Denk maar aan de omvang van de werken, de bereikbaarheid van de asbesthoudende materialen, het type asbestinventarisatie… In de tabel hieronder vind je een overzicht van enkele richtprijzen voor asbest verwijdering:

Type asbestwerkenGemiddelde prijs (excl. btw)
Asbestinventarisatie€ 350 - 500
Asbestattest€ 35
Asbest verwijderen€ 10 - 30 per m²
Asbest afvoeren€ 20 à 25 per 100 kg

TIP: vergelijk zeker meerdere offertes van erkende asbestverwijderaars. De prijzen voor asbest verwijdering kunnen namelijk verschillen van expert tot expert. Via onze offerteservice ontvang je offertes van 2 à 3 vakmensen in jouw buurt. Vergelijk vrijblijvend prijsvoorstellen op maat.

 

 

asbest verwijderen

 

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen?

Kan je de asbest nu zelf verwijderen? Of moet je hiervoor een asbest expert inschakelen? We overlopen hieronder beide opties:

 

OPTIE 1: zelf asbest verwijderen

In sommige gevallen kan je met de nodige voorzorgsmaatregelen zelf asbest verwijderen. Gaat het bv. om niet-beschadigd hechtgebonden asbest? Dan mag je dit altijd zelf verwijderen. Alle vormen van losgebonden en semi-hechtgebonden asbest moet je dan weer verplicht laten verwijderen door een asbestverwijderaar. Verder kijk je ook best naar de hoeveelheid asbest, de moeilijkheidsgraad van de werken en de ligging van je woning om te weten of je dit zelf kan aanpakken of toch best een expert inschakelt.

 

OPTIE 2: asbest laten verwijderen

Als je te maken hebt met semi-hechtgebonden of losgebonden asbest, ben je sowieso verplicht om dit te laten verwijderen door een asbest expert. Maar het is in alle gevallen van asbest verwijdering aangeraden om een vakman in te schakelen. Zo profiteer je namelijk van de volgende voordelen:

 • Veilige verwijdering: bij asbestverwijdering bestaat er altijd een risico dat asbestvezels vrijkomen. Deze kunnen je gezondheid schaden. Om dat te vermijden, is het een goed idee om een beroep te doen op een professional die de asbest op een veilige manier kan verwijderen.
 • Voorbereiding en afwerking: het is belangrijk om voor de asbest verwijdering de nodige maatregelen te nemen. Zeker wanneer je bv. asbest op het dak wil laten verwijderen. Ook nadien moet de asbest voorzichtig afgevoerd worden. Een asbestverwijderaar zal hier steeds voor zorgen.
 • Beschermend materiaal: een vakman heeft de nodige beschermende kledij, juiste verpakkingen en kwalitatief materiaal om de asbest correct en veilig te verwijderen. Zo brengt hij zijn gezondheid en die van jou niet in gevaar.
 • Premies: als je een beroep doet op een erkende asbestverwijderaar, kan je ook aanspraak maken op premies om de asbest te verwijderen. Zo kan je de prijs voor asbestverwijdering drukken.

 

Schakel een vakman in voor een veilige asbest verwijdering!

Als je dus zeker wil zijn van een veilige en correcte asbest verwijdering, loont het altijd om een asbest expert in te schakelen. Via onze offerteservice kan je offertes van meerdere experts vergelijken. Zo kan je vaak nog extra besparen en vind je zeker een geschikte vakman tegen een correcte prijs. Start je offerte aanvraag hier.

 

Hoe asbest in huis herkennen?

Ben je nog niet zeker of er in je woning asbest aanwezig is? Dan zijn er enkele dingen die je kan doen om eventuele asbest op te sporen:

 1. Zelf asbest herkennen

  Als je zelf wil weten of je mogelijk asbest in huis hebt, kan je bepaalde toepassingen controleren waar asbest vaak voorkomt. Dat zijn bv. daken, de isolatie van je buitenmuren, vloertegels of tegellijm, bloembakken… Daarbij is het ook een goed idee om te kijken naar het bouwjaar van je woning. In woningen die na 1994 gebouwd zijn is er weinig kans op asbest. Ook vinyltegels die na 1985 gelegd zijn of isolatie die na 1993 geplaatst is, bevat meestal geen asbest.

 2. Asbestinventarisatie laten opmaken

  Als je echt zeker wil zijn of er asbest in je woning zit, waar die zit en om welke soort asbest het gaat, kan je best een asbestinventarisatie laten opmaken. Een expert heeft speciale technieken en apparatuur om asbest op te sporen. Bij twijfel kan deze ook staalafnames maken en labo-analyses laten uitvoeren. Enkel zo ben je volledig zeker over de mogelijke aanwezigheid van asbest in je woning.

Vind een asbest expert in jouw buurt! Door onderstaand offerteformulier in te vullen, kan je vrijblijvend offertes van experts vergelijken en een doordachte keuze maken:

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een nauwkeurige en veilige uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in je buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven