Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Asbest verwijderen particulier

Kan je als particulier zelf asbest verwijderen? Of laat je dit best over aan een erkende asbestverwijderaar? Het antwoord op die vraag hangt voornamelijk af van de soort asbest waarmee je te maken hebt en waar die zich bevindt. In dit artikel lees je wanneer je asbest zelf kan verwijderen, wat de regels zijn rond asbest verwijderen als particulier en wanneer je verplicht bent om een expert in te schakelen.

Ga snel naar:
Wanneer asbest als particulier verwijderen?
Prijs asbest verwijderen
Werkwijze erkende asbestverwijderaar
FAQ zelf asbest verwijderen
Vergelijk vrijblijvend offertes

 

 

Wanneer ben je verplicht om asbest te (laten) verwijderen?

Of je asbest moet (laten) verwijderen, hangt af van de soort asbest. Het is daarom belangrijk om eerst te bepalen met welke soort asbest je in je woning of gebouw kampt. We maken daarbij onderscheid tussen 3 soorten asbest:

 1. Hechtgebonden asbest: deze soort asbest is gebonden met cement of bitumen en zit daardoor altijd stevig vast in het materiaal. Het komt vaak voor in golfplaten, gevelpanelen, bloembakken… Hechtgebonden asbest moet je doorgaans niet verplicht laten verwijderen.
 2. Semi-hechtgebonden asbest: dit is een vorm van hechtgebonden asbest waarbij het bindmiddel loskomt. Zo kunnen de asbestvezels vrijkomen. Een typische toepassing van deze soort zijn verouderde golfplaten. Semi-hechtgebonden asbest moet je verplicht laten verwijderen.
 3. Niet-hechtgebonden asbest: bij deze soort is er weinig of zwak bindmiddel en kunnen de vezels gemakkelijk loskomen. Het materiaal is vaak gevoelig voor beschadigingen en komt voor in brandschotten, isolatie rond leidingen… Ook niet-hechtgebonden asbest moet je laten verwijderen.

LET OP: de verschillende soorten asbest zijn niet altijd makkelijk te onderscheiden. Daarom doe je best een beroep op een asbest expert. Deze kan jou vertellen om welke soort asbest het gaat en of je verplicht bent om deze te laten verwijderen. Vind een expert in jouw buurt.

asbest afvoeren particulier

 

Wanneer mag je als particulier asbest verwijderen?

De overheid legt bepaalde regels op over het verwijderen van asbest als particulier. Of je asbest zelf mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren:

 

1. Soort asbest & toestand van het asbesthoudende materiaal

De soort asbest en de toestand ervan zal de belangrijkste factor zijn om te bepalen of je het asbest al dan niet zelf mag verwijderen:

 • Hechtgebonden asbest: alle vormen van niet beschadigd hechtgebonden asbest mag je zelf verwijderen. Gaat het om beschadigd hechtgebonden asbest? Dan mag je dit alleen zelf verwijderen wanneer het zich buitenshuis bevindt en er niemand in de buurt is. Voor beschadigd hechtgebonden asbest binnenshuis of hechtgebonden asbest dat tijdens het verwijderen verder beschadigd kan raken, ben je dus verplicht om een asbestverwijderaar in te schakelen.
 • Semi-hechtgebonden en losgebonden asbest: heb je te kampen met semi-hechtgebonden of losgebonden asbest? Dan ben je altijd verplicht om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen. Dat geldt ongeacht of het zich binnenshuis of buitenshuis bevindt, in welke toepassing het voorkomt en ongeacht de staat van het asbesthoudende materiaal.

 

2. Hoeveelheid asbest

In België is er geen officiële beperking op hoeveel asbest je als particulier mag verwijderen. De hoeveelheid asbest die je als particulier mag afvoeren is daarentegen wel beperkt. Hoeveel dit bedraagt, verschilt per recyclagepark. Doorgaans geldt dat je 200 kg per gezin per jaar gratis kan afvoeren. Er zijn strikte regels over hoe je het materiaal moet verpakken. Je kan je best informeren bij de lokale afvalintercommunale.

TIP: het is sterk aangeraden om erg grote hoeveelheden asbest steeds te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar.

 

3. Moeilijkheidsgraad & methode om asbest te verwijderen

Moeten er om het asbest te verwijderen extra maatregelen genomen worden? Is er een grote kans dat het materiaal kan scheuren en er asbestvezels vrijkomen? Of bevindt het asbest zich op een moeilijk bereikbare plaats? Dan schakel je beter een erkende asbestverwijderaar in. Bovendien mag je als particulier enkel asbest verwijderen via de methode ‘Eenvoudige handeling’. Is de couveusezak methode of de hermetische zone methode meer aangewezen? Dan ben je verplicht om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen.

 

4. Ligging woning of gebouw

Tot slot bepaalt ook de ligging van je gebouw of woning of jij asbest zelf mag verwijderen. De regels kunnen namelijk per gemeente verschillen. En denk tot slot ook aan de omgeving van je woning of gebouw. Hoe goed bereikbaar is het? Zijn er veel verluchtingsmogelijkheden? Bevindt je woning of gebouw zich op een drukke plek of is het vrij afgelegen?

 

Niet zeker of je het asbest zelf mag verwijderen? Schakel een expert in!

Het onderscheid tussen asbest dat je als particulier zelf mag verwijderen en asbest dat je verplicht moet laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar is niet altijd duidelijk. Daarom is het aangeraden om dit te laten controleren door een asbestexpert. Deze weet precies hoe hij de verschillende soorten asbest kan herkennen. Bovendien kan een expert je ook adviseren over de te nemen stappen op basis van de hoeveelheid asbest, de locatie, de omgeving…

Vergelijk vrijblijvend adviezen! Via onze offerteservice brengen we je in contact met meerdere asbest experts in jouw buurt. Zo kan je een doordachte keuze maken. Start je aanvraag hier.

 

Asbest verwijderen prijs

Als je zelf asbest verwijdert, bespaar je op arbeidskosten. Daar staat wel tegenover dat je het gepaste materiaal nodig hebt om dit op een veilige manier aan te pakken. Om asbest te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, betaal je € 10 à 30 per m² (excl. btw). Daarbij komen wel nog de kosten voor de asbestinventarisatie, het asbestattest en het afvoeren van het asbesthoudend materiaal. Een overzicht:

Type asbestwerkenGemiddelde prijs (excl. btw)
Asbestinventarisatie€ 350 - 500
Asbestattest€ 35
Asbest verwijderen€ 10 - 30 per m²
Asbest afvoeren€ 20 à 25 per 100 kg

BELANGRIJK: als particulier heb je de kosten voor de asbestinventarisatie, het asbestattest en het afvoeren van asbest vaak ook. Zo’n asbestattest is verplicht bij woningen die van eigenaar veranderen en gebouwd zijn voor 2001. Vanaf 2032 moet bovendien elke eigenaar van een gebouw verplicht over een asbestattest beschikken. Daarom kan je best een asbestverwijderaar inschakelen die meteen zorgt voor de inventaris, het attest, de verwijdering en de afvoer. Vind een geschikte specialist via onze offerteservice.

 

Druk de kosten om asbest te verwijderen met premies!

Als je asbest laat verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, maak je aanspraak op asbestpremies. Zo krijg je via de Mijn VerbouwPremie € 8 per m² als je het verwijderen van asbest combineert met de plaatsing van isolatie. Daarnaast is er ook een eenmalige premie voor asbestverwijdering bij niet-residentiële gebouwen, wanneer je tegelijk ook zonnepanelen laat plaatsen.

Meer info? Een asbestverwijderaar kan je verder informeren over de mogelijke subsidies voor asbest verwijderen als particulier en helpt je bij de aanvraag ervan. Vind een geschikte expert via onze offerteservice.

 

 

asbest verwijderen particulier

 

Hoe gaat een expert te werk?

Als je een erkende asbestverwijderaar inschakelt, zal deze niet alleen het asbest verwijderen, maar zorgt deze ook voor de asbestinventarisatie en afvoer van het materiaal. We gaan even dieper in op de werkwijze van een asbestverwijderaar:

 1. Asbestinventarisatie opmaken

  Een asbestinventarisatie is een document dat alle materialen in een gebouw oplijst die asbest bevatten. Een erkende asbestverwijderaar zal altijd eerst een grondige inspectie uitvoeren en op basis daarvan zo’n document opstellen. Na de asbestinventaris ontvang je als eigenaar van een gebouw altijd een asbestattest.

 2. Asbest verwijderen

  Op basis van de asbestinventaris is het duidelijk om welke soort asbest het gaat en waar die zich bevindt. Een expert zal dan de meest geschikte methode en werkwijze bepalen om de asbest te verwijderen. Gaat het om semi-hechtgebonden of losgebonden asbest? Dan ben je sowieso verplicht om dit te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Hechtgebonden asbest kan je in sommige gevallen ook zelf verwijderen.

 3. Asbest afvoeren

  Tot slot zal een asbestverwijderaar het asbesthoudende materiaal ook op een veilige manier afvoeren naar een geschikt recyclagepark. Hij neemt daarbij de nodige maatregelen en zorgt ervoor dat het materiaal volgens de geldende richtlijnen verpakt is. Opnieuw geldt dat je voor de afvoer van semi-hechtgebonden of losgebonden asbest verplicht bent een expert in te schakelen. Hechtgebonden asbest mag je met de nodige maatregelen zelf afvoeren.

Schakel een expert in voor een veilige asbestverwijdering! Een expert neemt strikte maatregelen om jouw gezondheid en die van de omgeving niet in gevaar te brengen. Een asbestverwijderaar inschakelen is dus de beste garantie op een veilige verwijdering. Vergelijk vrijblijvend offertes.

 

Enkele veelgestelde vragen

Hieronder kan je het antwoord vinden op enkele veelgestelde vragen over asbest verwijderen als particulier:  • Krijg ik een boete als ik de regels rond asbest verwijderen als particulier niet naleef?
   Ja, als je als particulier zelf asbest gaat verwijderen in bepaalde toepassingen of vormen die bij wet verboden zijn, kan je een boete krijgen. Die boetes gelden zowel voor bedrijven als voor particulieren en kunnen hoog oplopen. Welk bedrag je zal moeten bepalen, hangt af van de overtreding. Bovendien breng je door zelf asbest te verwijderen als dit niet toegelaten is je eigen gezondheid en die van anderen in gevaar.


  • Welke maatregelen neem ik best wanneer ik zelf asbest verwijder?

   Als je zelf asbest gaat verwijderen, neem je best de nodige voorzorgsmaatregelen om je eigen gezondheid en die van anderen te beschermen:

   • Draag beschermende kledij.
   • Boor, schuur of gooi niet met asbesthoudend materiaal.
   • Gebruik alleen handwerktuigen.
   • Sluit ramen en deuren van omliggende gebouwen.
   • Dek de vloer en meubels af met folie.
   • Dek de asbest zo snel mogelijk af en verpak het.
   • Bevochtig het materiaal om asbeststof te vermijden.


  • Waar kan ik het asbesthoudende materiaal afvoeren?
   Je kan je asbesthoudende materiaal afvoeren naar een recyclagepark. Je moet daarbij bepaalde regels volgen in verband met de verpakking van asbest. Bovendien is de hoeveelheid asbest die je als particulier kan afvoeren naar een recyclagepark beperkt. Tot slot kan je o.a. bij grote hoeveelheden asbestafval een beroep doen op een geregistreerde asbestinzamelaar die het afval bij jou kan komen ophalen. Dat is bv. handig bij het verwijderen van asbest golfplaten als particulier.


  • Heb ik een vergunning nodig om als particulier asbest te verwijderen?
   Nee. Als je zelf hechtgebonden asbest verwijdert, heb je als particulier geen vergunning nodig. Er is ook geen meldingsplicht. Enkel wanneer het verwijderen van asbest samenhangt met grote verbouwingswerken, is een omgevingsvergunning vereist.

 

Asbest offertes voor inventarisatie, attest of verwijderen ontvangen?

Kies voor een erkend asbestspecialist en verzeker jezelf van een nauwkeurige en veilige uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in je buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Deskundige bedrijven